top of page
Search
  • Writer's picturekolnoa.galil

סדנאות וכנסים1) כנס היוצרים הדוקומנטריים - 16.7.2014


2) כנס תמיכה בחוק השידור הציבורי:

הנה בא עוד גל גדול

ביום שישי האחרון השתתפתי בכנס תמיכה בחוק השידור הציבורי שארגנו אירגוני היוצרים. 

אורחי הכנס היו שר התקשורת גלעד ארדן ורם לנדס יו"ר וועדת לנדס (הוועדה שמינה ארדן לנסח כדי לנסח המלצות למחוקקים). בשבועות האחרונים לאחר שעבר בקריאה ראשונה, נמצא החוק בתהליכי ניסוח בוועדת הכנסת לחקיקה, והוא אמור לעבור בקריאה שניה ושלישית לפני פגרת הקיץ של הכנסת. 

ישנה פעילות מאוד נמרצת של נציגי אירגוני היוצרים על מנת לסייע לתהליך ולגרום לכך שהחוק יעבור בשלושת השבועות הקרובים, כי אם הכנסת תצא לפגרה מבלי לחוקק אותו, הוא עלול להיקבר תחת הררי האשפה של ההיסטוריה של דוח"ות ורפורמות שנוסחו בעבר ולא יושמו. כי אתם יודעים איך זה – תמיד יכול לפרוץ משבר קואליציוני, אינתיפאדה או פלישת חייזרים – תוך כדי פגרת הקיץ של הכנסת. 

כל איגודי היוצרים תומכים בחוק, המבטיח הסדרה של השידור הציבורי פיצויי פרישה נדיבים ביותר לעובדי רשות השידור, ו - 90 מיליון שקל בשנה לסוגה עילית. רשות השידור תיסגר ובמקומה יקום תאגיד חדש עם חברת חדשות, שלושה ערוצי טלוויזיה, וחמש תחנות רדיו. החוק מבטיח רצף שידורי כך שהרשות לא תיסגר עד שלא יעלו הערוצים החדשים.

החוק מבטיח שרק 35 אחוז מתקציב תאגיד התקשורת החדש יופנה למשכורות לעובדים, כדי למנוע מצב שבו כל תקציבי התאגיד מופנים למשכורות (כפי שזה קורה עכשיו) במקום להפקת תוכן, וגם מבטיח עצמאות הרבה יותר גדולה לדירקטוריון ולמנכ"ל, בהחלטות ובמינויים. 

מקורות המימון של הערוץ יהיו אגרת רכב – 200 מיליון, ותקציב המדינה – 250 מיליון. בנוסף יוכל הערוץ לפתח מקורות הכנסה משלו כמו כל גוף שידור נורמלי באמצעות מסחור וחסויות. 

מסתבר שבכל שנה מפסיד הערוץ הראשון 300 מיליון שקל מכספי משלמי האגרה והמיסים. כך שקל היה לשכנע את האוצר שכדאי לו לשלש את פיצויי הפיטורין של העובדים ולשלם להם באופן כולל מיליארד שקל שכן תוך שלוש שנים יכוסה החור שיגרם לתקציב המדינה. 

בבוקר בדרכי לכנס, ראיתי טוקבקים מתלהמים של עובדי רשות השידור בגנות החוק, אבל כנראה שהפעם אין הצדקה להתלהמות. לא מכירה אף עובד בתעשיית הטלוויזיה שיקבל ביד מאות אלפים עד מיליון שקלים לאחר כך וכך שנות עבודה. 

סגירת הערוץ הישן ופתיחתו של החדש מתוקצבת באופן נפרד, והיא תמומן גם על ידי מכירת שטחי הנדל"ן ברוממה, בקריה בתל אביב ובעוד מתחמים שכיום רשות השידור מחזיקה בהם. ועוד הובטח שהארכיון יקר הערך הייחודי והחד פעמי של ערוץ אחד, ישוקם ויפתח לציבור, וגם לחברות ההפקה במחירים הנהוגים בשוק ולא המחירים המטורפים שהם גובים עכשיו. 

הפעם האחרונה שנחקק חוק חשוב כל כך עבורנו אנשי הטלוויזיה והקולנוע, היה חוק הקולנוע וכולנו מבינים את השפעתו החיובית על הקולנוע העלילתי והדוקומנטרי. זהו עוד גל גדול שאם יצליח, תהיה לו השפעה גדולה על כל אחד ואחת מאתנו.


שרה צפרוני

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page