קולות קוראים

|  שמיטה

 

קול קורא - סרטים קצרים בנושא שמיטה. שת"פ בין קולנוע צפון לקרן גשר, בית אבי חי ומשרד התרבות והספורט. הגשת הצעות עד 6.8.14

להורדת תקנון התחרות

 

|  24/7

להורדת קובץ כללי המיזם